Język

Serwis glodny24.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie, realizacji zamówienia i dostosowania wyglądu strony do Twoich potrzeb.

glodny24.pl wykorzystuje cookies do:

- zapamiętania zalogowania;
- zapamiętania Twojego zamówienia;
- zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania strony;
- tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklepu.

RODO:

§ XX.

Polityka prywatnościoraz ochrona danych osobowych

1. Po zapoznaniu się z poniższymi klauzulami informacyjnymiKlient wyraża – przy zakładaniu konta,– zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Flow MediaMichał Maliszewski, Paskudy 56, 21-307 Ulan Majorat NIP: 538-182-82-17 REGON:365901750 w celu i zakresie koniecznym do jego prowadzenia.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 iust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływemtakich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) KIR informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych (ADO) jest Flow MediaMichał Maliszewski

siedzibą w Ulanie Majoracie, Paskudy nr 56;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Michał Maliszewski

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisuprawa, którym jest art. 24 RODO,

na podstawie umowy na świadczenie usług lub Zamówienia i wkoniecznym do tego

zakresie oraz jest niezbędne do wykonania tej umowy lubZamówienia, a także na podstawie

udzielonej zgody;

4) Głodny24.pl może ujawnić dane osobowe zaufanym partnerom,czyli Restauracjom, których lista znajduje się na stronie https://glodny24.pl/browse;Powierzanie danych osobowych do przetwarzania przez Podmioty przetwarzające(Restauracje) ma miejsce wyłącznie w celu realizacji umowy lub Zamówienia.

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny doświadczenia usług, z zastrzeżeniem prawa do cofnięcia zgody, o którym mowa wpkt. 6) poniżej.

6) każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych orazprawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych, prawo wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bezwpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodyprzed jej cofnięciem, z tym

że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnieobowiązującymi przepisami prawa;

7) każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, gdy uzna,

iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących naruszaprzepisy RODO lub inne

dotyczące ochrony danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest niezbędne w celuświadczenia usług. W przypadku, gdy Portal nie otrzyma zgody na przetwarzaniedanych osobowych lub zgoda ta zostanie cofnięta, albo ograniczona

usługa nie będzie mogła być świadczona, za co Portal nieponosi odpowiedzialności.

4. Portal jako ADO – przetwarza następujące dane osobowe:

1) dane wpisane podczas Rejestracji [imię i nazwisko, adresdostarczenia produktu, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adrese-mail)

2)  nr telefonuKlienta,

7) dane podane do wystawienia faktury,

8) dane podane w związku z obsługą reklamacji.

Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez glodny24.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z glodny24.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin glodny24.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Więcek informacji o plikach cookies znajdziecie na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Zapisz się do biuletynu